jump to content

Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru

Mae Cymru'n genedl sydd wedi'i hadeiladu ar fedrusrwydd peirianyddol. Mae ganddi hanes o arloesi technegol sy'n ymestyn o gychwyn cyntaf mecaneiddio diwydiannol, wedi'i yrru gan haearn a glo, hyd at y chwyldro gweithgynhyrchu digidol heddiw lle mae rhith-gynllunio a rhith-efelychu cynnyrch yn cael ei integreiddio â saernïo awtomatig a chydosod â robotau.

who-we-are-image.jpg

Mae Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru wedi'i seilio ar y traddodiad cryf hwn o ddyfeisgarwch peirianneg. Rydym yn fenter ledled Cymru sy'n canolbwyntio ar Beirianneg a Deunyddiau Uwch ac wedi'i hangori gan ein partneriaid academaidd craidd yn y Colegau Peirianneg yn Aberystwyth, Bangor, Metropolitan Caerdydd, Caerdydd, Abertawe, De Cymru, UWTSD a Phrifysgolion Glyndwr Wrecsam a'n partner diwydiannol, TWI Cyf. Ein nod yw hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil ac ymgysylltu diwydiannol ar draws sbectrwm eang o heriau peirianneg. Sefydlwyd y Rhwydwaith yn 2013 gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru tan 2019 ac o 2020 ymlaen gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae'r Rhwydwaith yn un o dri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru.

Ein nod yw cefnogi partneriaethau cydweithredol lle gellir gwireddu mwy o weithgaredd ymchwil a chyllid ynghyd â phresenoldeb rhyngwladol ar gyfer Peirianneg Cymru..