jump to content

Portffolio ein prosiect

what-we-do-image.jpg

Rydym yn cyllido 62 prosiect ar draws amrediad eang o feysydd pynciau yn amrywio o astudiaethau sylfaenol mewn gwyddoniaeth sylfaenol i brosesau gweithgynhyrchu a datblygu cynnyrch. Mae meysydd amlwg o bwysigrwydd rhyngwladol yn cynnwys:

  • Microsystemau meddygol - rheoleg gwaed, diagnosteg celloedd, synhwyro biomolecwlaidd a biomecaneg.
  • Deunyddiau Clyfar - ymagweddau biomimetig, deunydd araenu swyddogaethol, storio ynni a thechnegau dadansoddi newydd.
  • Lled-ddargludyddion - dyfeisiau pŵer uchel, optoelectroneg, dyfeisiau meddygol a deunyddiau carbon.
  • Technoleg modelu newydd - yn cynnwys ymagweddau elfen derfynol uwch, modelau graddfa luosog a ffiseg luosog a gweithredu ym maes cyfrifiadura perfformiad uchel.
  • Systemau ynni - peirianneg tyrbinau, rhwydweithiau dosbarthu, technolegau batris a ffoto-foltäeg.


Allgymorth STEM

Rydym yn mynd ati i roi cyhoeddusrwydd i Beirianneg a Gwyddoniaeth yng Nghymru ymhlith cynulleidfa mor eang â phosibl a hyrwyddo gyrfaoedd STEM ymhlith darpar wyddonwyr a pheirianwyr. Gwneir cyflwyniadau ymchwil blaengar fel rhan o'n cyfres Darlithwyr Nodedig tra hyrwyddir y gwerthfawrogiad ehangach o rôl Peirianneg a Thechnoleg yng Nghymru drwy ddigwyddiadau cyhoeddus megis yr Eisteddfod Genedlaethol. Rydym yn cynnal cysylltiadau agos â nifer o gyrff Ymgyrchu a Hyrwyddo megis Athena SWAN, CaSE, Techniquest a Science Made Simple.

 

Darllenwch ragor am ein hymchwil STEM