jump to content

Cyfnod newydd ar gyfer Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau yng Cymru

Gan yr Athro Huw Summers, Cyfarwyddwr NRN

Mae rhwydwaith Ymchwil Genedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg a Deunyddiau Uwch yn cael ei ail-lansio. Rhwng 2013 a 2019 bu'r NRN Peirianneg yn hynod lwyddiannus wrth yrru Ymchwil a Datblygu yng Nghymru trwy gydweithredu. Cyflawnwyd dros 60 o brosiectau Ymchwil a Datblygu, mewn partneriaeth gan ymchwilwyr prifysgol a thimau diwydiant Cymru. Rwy’n falch iawn o gyhoeddi parhad y rhwydwaith mewn prosiect newydd, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Canolbwyntiodd cam cyntaf yr NRN ar adeiladu perthnasoedd ledled Cymru a thu hwnt trwy brosiectau ymchwil cydweithredol a ariannodd 40 o fyfyrwyr PhD a 46 o ymchwilwyr ôl-ddoethurol mewn rhaglenni ar y cyd â dros 70 o bartneriaid masnachol. Mae’r symudiad beiddgar gan Lywodraeth Cymru i greu rhaglen Sêr Cymru bellach yn cael ei gydnabod yn briodol fel cam arloesol ac uchelgeisiol sydd wedi rhoi hwb sylweddol i allu Ymchwil a Datblygu Cymru ’. Mae'n wych gweld y momentwm hwn yn cael ei gynnal yn ail gam y rhwydwaith.

Byddwn mewn cysylltiad dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, gan ail-gysylltu â'r rhai ohonoch a oedd yn rhan o'n rhwydwaith cychwynnol ac ehangu'r rhwydwaith wrth i ni groesawu aelodau newydd. Eisoes mae ein grŵp sefydlu o bartneriaid prifysgol wedi cael ei ehangu ac erbyn hyn mae gennym gynrychiolaeth o bob un o'r 8 SAU yng Nghymru. Byddwn yn canolbwyntio ar y 18 mis nesaf ar ddatblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu a byddwn yn trefnu ystod o ddigwyddiadau a dogfennau strategaeth, felly cadwch lygad am gyfathrebiadau gennym ni a'n helpu i lunio dyfodol Peirianneg yng Nghymru trwy mentrau a arweinir gan y gymuned.

Gallwch chi gofrestru ar ein rhestr gyswllt yma

Yn ogystal â’r NRN mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau, sefydlwyd dau rwydwaith arall yn wreiddiol i fynd i’r afael â’r meysydd Her Fawr a nodwyd yn y strategaeth ‘Gwyddoniaeth i Gymru’. Profodd rhyngweithio traws-rwydwaith i fod yn werthfawr iawn yn ein rownd gyntaf a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r NRN ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd (dan arweiniad Prifysgol Bangor) a'r NRN ar gyfer Gwyddorau Bywyd ac Iechyd (dan arweiniad Prifysgol Caerdydd) .

 

Darllenwch fwy am yr ymchwil a'r gweithgareddau Rhwydwaith blaenorol yma