jump to content

Bwrdd Gwyddonol Ymgynghorol y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol

Mae'r Bwrdd Gwyddonol Ymgynghorol (SAB) wedi bod yn llwyfan defnyddiol iawn i drafod y weledigaeth a'r cyfeiriad a gynlluniwyd ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol. 

Yn wreiddiol hysbyswyd y Bwrdd Gwyddonol Ymgynghorol am anghenion penodol Ymchwil a Datblygu Cymru o ran ymchwil a datblygu newydd trwy ymarferiad mapio ffyrdd.  Yn dilyn hyn cynhaliwyd cyfarfodydd blynyddol sydd wedi darparu bwrdd sain ddwyffordd i dderbyn cyngor gan gynulleidfa eang sy'n cynnwys Academyddion, Diwydianwyr ac Arianwyr. Ers hynny mae'r Bwrdd Gwyddonol Ymgynghorol wedi rhoi cyfeiriad ac adborth i'r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol trwy weithdai blynyddol.

Y deilliannau penodol oedd ymgysylltu'n uniongyrchol ag aelod-gwmniau'r Bwrdd Gwyddonol Ymgynghorol, trafod cyfleoedd ariannu ac i academyddion rwydweithio gyda diwydianwyr.

Mae hyn wedi rhoi'r cyfle i gyfathrebu'r buddion a gyflawnwyd gan y rhwydwaith yn ogystal â hyrwyddo prosiectau Academaidd y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol.  Mae'n bosib y defnyddir y deilliannau hyn i ffurfio dyfodol grantiau Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru.