jump to content

Arweinydd Thema - Yr Athro Perumal Nithiarasu, Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe

Mae pynciau ymchwil craidd yn y thema hon yn cynnwys:

  • Rheoli gwallau, dilysu a gwirio
  • Modelau trefn lai ac efelychu amser real
  • Modelu aml-ffiseg ac aml-raddfa
  • Modelau stocastig
  • Cyfrifiadura perfformiad uchel

 

Cliciwch yma i weld prosiectau cysylltiedig

 

Roedd cymorth ariannol gan yr NRN yn allweddol i'r dyfarniad o grant gan y Rhwydwaith Hyfforddi Ewropeaidd ar gyfer gwneud penderfyniadau grymusedig mewn perianneg seiliedig ar efelychu, gan ddod ag oddeutu €273K i Gymru.

Dr Antonio Gil
Prifysgol Abertawe