jump to content
 1. news image

  Cyflawni’r gorau ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghymru

  24/01/2019

  O uwch-lens corryn sidan i gynorthwyo gyda datblygu coesau a breichiau prosthetig ysgafnach; mae’r NRN AEM wedi ariannu nifer o brosiectau peirianneg ac rydym yn myfyrio ar y pum mlynedd diwethaf, ei gyflawniadau a’i lwyddiannau.

  Darllenwch ragor
 2. news image

  Ymchwil NRN AEM ar brofi annistrywiol yn ennill gwobr flaenllaw mewn cynhadledd ryngwladol

  30/08/2018

  Academydd NRN AEM o Brifysgol Caerdydd yn cipio'r papur cynhadledd gorau yng Ngweithdy Ewropeaidd eleni ar Gyfres Monitro Iechyd Strwythurol a(EWSHM

  Darllenwch ragor
 3. news image

  Academydd NRN AEM yn ennill cymrodoriaeth EPSRC mawr ei galw

  27/08/2018

  Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Arloesedd i Dr Maziar Nezhad o Brifysgol Bangor a Phrif Archwilydd i Brosiect NRN 105 gan yr EPSRC.

  Darllenwch ragor
 4. news image

  Hysbyseb am fyfyriwr PhD

  14/06/2018

  Ydych chi'n am gyfle PhD sy'n ymwneud ag adeiladu fframwaith cyfrifiadol yn seiliedig ar ddata, ar gyfer dulliau cadarn o ddylunio ac optimeiddio adeileddau awyrennau, mewn cydweithrediad ag Airbus Bryste? Os felly, mae Prifysgol Caerdydd yn recriwtio nawr

  Darllenwch ragor
 5. news image

  Gwobrau Cydweithredu â Diwydiant (ICA)

  30/11/2017

  Gwobrau Cydweithredu â Diwydiant (ICA) Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch

  Darllenwch ragor
 6. news image

  Heriau a Chynnydd mewn perthynas ag Amrywiaeth mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg

  30/11/2017

  Mae'r tri Rhwydwaith Sêr Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu a thrafod amrywiaeth mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

  Darllenwch ragor
 7. news image

  Y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol (NRN) mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau (AEM) ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Bwysig

  09/11/2017

  Mae Dr Liyang Yue, Cymrawd Ymchwil Personol Gyrfa Gynnar yn NRN AEM, o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr bwysig Newton 2017.

  Darllenwch ragor
 8. news image

  Cymrawd yn ymuno â thîm a enillodd y wobr am y prawf arloesol ar gyfer canser yr ofarïau

  04/10/2017

  Mae Dr Liyang Yue, Cymrawd Ymchwil Personol Gyrfa Gynnar yn NRN AEM, o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr bwysig Newton 2017.

  Darllenwch ragor
 9. news image

  Ymchwilwyr y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch (NRN AEM) yn datblygu dull microhylifegol arloesol

  01/10/2017

  Mae ymchwilwyr NRN yn cynhyrchu dull microhylifau newydd sy’n ymdrin â’r broblem o elfennau rhwystro sy’n gysylltiedieg â’r galw a’r anghenion cost o egni ymasiad inertial (IFE).

  Darllenwch ragor
 10. news image

  Myfyriwr o'r Rhwydwaith Peirianneg yn cydlynu gweithdy cydweithredol er mwyn ehangu gwybodaeth ymchwil rhwng academyddion

  30/06/2017

  Francesco Mazzali o’r Prosiect NRN NRN140 gyda Rob Philips o Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe yn lansio gweithdy i atgyfnerthu'r cydweithio rhwng yr un disgyblaethau.

  Darllenwch ragor
 11. news image

  Mae cydweithio rhwng y gymuned academaidd a diwydiant yn hanfodol i arloesi gwyddonol

  30/01/2017

  Yn ddiweddar, mae Dr Liana Cipcigan, pennaeth prosiect NRNC20 yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd, wedi myfyrio ar bwysigrwydd cydweithio rhwng diwydiant a'r gymuned academaidd a'i rôl hollbwysig wrth ysgogi gwyddoniaeth ac ymchwil arloesol yng Nghymru.

  Darllenwch ragor
 12. news image

  Inaugural Sêr Cymru Postgraduate Conference - Post Event Summary

  11/10/2016

  A look back at the launch of the Sêr Cymru Postgraduate Conference which took place on the 15th September 2016 at Swansea University's Bay Campus

  Darllenwch ragor