jump to content

Arweinydd y thema - Yr Athro Steve Brown, Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe

Mae pynciau ymchwil craidd yn y thema hon yn cynnwys:

  • Aloion uwch ar gyfer tyrbinau nwy – ymgripiad, lludded mewn amgylcheddau ymosodol
  • Deunyddiau ar gyfer ynni niwclear: cyfanrwydd a chyrydiad
  • Deunyddiau ar gyfer ffynonellau adnewyddadwy: PV, perfformiad cynhyrchion cyfansawdd
  • Deunyddiau magnetig: duroedd trydanol gwell
  • Deunyddiau thermodrydanol
  • Strwythurau ysgafn
  • Deunyddiau adeiladu: deunyddiau clyfar hunan-iachau
  • Effeithlonrwydd proses ym maes gweithgynhyrchu deunyddiau: technolegau micro a nano
  • Gweithgynhyrchu haen ychwanegyn

 

Cliciwch yma i weld prosiectau cysylltiedig

 

Cliciwch yma i weld ein hastudiaethau achos