jump to content

Prof Huw Summers.jpgMae Cymru'n genedl sydd wedi'i hadeiladu ar fedrusrwydd peirianyddol. Mae ganddi hanes o arloesi technegol sy'n ymestyn o gychwyn cyntaf mecaneiddio diwydiannol, wedi'i yrru gan haearn a glo, hyd at y chwyldro gweithgynhyrchu digidol heddiw lle mae rhith-gynllunio a rhith-efelychu cynnyrch yn cael ei integreiddio â saernïo awtomatig a chydosod â robotau.

Seilir Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru ar y traddodiad cryf hwn o ddyfeisgarwch peirianneg. Rydym yn fenter Cymru gyfan sy'n canolbwyntio ar Beirianneg a Deunyddiau Uwch ac wedi ein hangori gan ein partneriaid academaidd craidd yn y Colegau Peirianneg ym Mhrifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe a'n partner diwydiannol, TWI Cyf. Ein nod yw hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil ac ymgysylltu â diwydiant ar draws sbectrwm eang o heriau peirianyddol. Sefydlwyd y Rhwydwaith yn 2013 â chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac mae'n un o dri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru.

Rydym yn cyllido portffolio mawr o brosiectau gan gynnwys ysgoloriaethau ymchwil PhD, Cymrodoriaethau Ymchwil a gwobrau prosiectau ymchwil mawr ac mae'r rhain yn trafod tri maes thematig: synwyryddion a dyfeisiau, peirianneg cyfrifiadurol a deunyddiau uwch. Ein nod yw datblygu partneriaethau cydweithredol y gellir gwireddu cyllid ymchwil cynyddol, cyhoeddiadau o safon fyd-eang aphresenoldeb rhyngwladol, â phroffil uchel ar gyfer Peirianneg Cymru trwyddynt.

 

Yr Atrho Huw Summers
Prifysgol Abertawe