jump to content

Sefydlwyd Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru yn 2013 gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac mae'n un o dri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru.

Yng Ngham 1 y Rhwydwaith, rhwng 2013 - 2019, gwnaethom ariannu portffolio mawr o brosiectau gan gynnwys efrydiaethau PhD, Cymrodoriaethau Ymchwil a dyfarniadau prosiectau ymchwil mawr ac roedd y rhain yn mynd i’r afael â thri maes thematig: synwyryddion a dyfeisiau, peirianneg gyfrifiadol a deunyddiau uwch. Ein nod oedd datblygu partneriaethau cydweithredol er mwyn gwireddu mwy o gyllid ymchwil, cyhoeddiadau o'r radd flaenaf a phresenoldeb rhyngwladol proffil uchel ar gyfer Peirianneg Cymru.

Darllenwch fwy am ein hymchwil a'n gweithgareddau Rhwydwaith blaenorol:

Ymchwil >>
Astudiaethau achos >>
Cyhoeddiadau Academaidd >>
STEM >>
Engineering Wales Conference 2018 >>
Engineering Wales Conference 2017 >>
Benefits to Industry >>