jump to content
 1. news image

  Digwyddiadau Adeiladu Consortiwm KTN – Mehefin 2021

  14/06/2021

  Clwstwr 1 a 2 – Iechyd; Diwylliant, Creadigrwydd a Chymdeithas Gynhwysol – 14 Mehefin 2021 Clystyrau 3 a 4 - Diogelwch Sifil i Gymdeithas; Digidol, Diwydiant a Gofod – 17 Mehefin 2021 Clystyrau 5 a 6 - Ynni a Symudedd yn yr Hinsawdd; Bwyd, Adnoddau Naturiol, Amaethyddiaeth a'r Amgylchedd – 21 Mehefin 2021.

  Darllenwch ragor
 2. news image

  Peirianneg Cymru 2018

  05/09/2018

  Peirianneg Cymru yn ôl am yr ail flwyddyn sy'n edrych ar ddyfodol cyllid yng Nghymru. Cliciwch yma i gofrestru nawr.

  Darllenwch ragor
 3. news image

  Cynhadledd Ôl-raddedigion Sêr Cymru 2017

  08/09/2017

  Mae ail Gynhadledd Ôl-raddedigion Sêr Cymru yn gyfle i fyfyrwyr PhD tri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ddod ynghyd a chyflwyno eu hymchwil. Mae myfyrwyr PhD y Rhwydweithiau yn hanfodol i ddyfodol gwyddoniaeth a pheirianneg yng Nghymru - yn eu plith fydd arweinwyr y dyfodol a fydd yn sbarduno ymchwil a gaiff effeithiau pwysig ar gymdeithas a busnes.

  Darllenwch ragor
 4. news image

  Effaith y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch (NRN AEM) yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  01/09/2017

  Gan fyfyrio ar yr effaith a gafodd yr arddangosiadau NRN AEM yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni

  Darllenwch ragor
 5. news image

  NRM AEM yn Eisteddfod Genedlaethol 2017

  05/08/2017

  Gydag Ynys Môn yn gefnlen, bydd NRN AEM yn cynnal arddangosiadau gwyddoniaeth gafaelgar a rhyngweithiol, o engrafu â laser i ddeall y gemeg sydd y tu ôl i'n bwydydd pob dydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Sesiwn ryngweithiol wythnos o hyd a fydd yn apelio at bobl o bob oedran sy'n dwlu ar wyddoniaeth.

  Darllenwch ragor
 6. news image

  NRN AEM Distinguished Lecture Series | Wednesday 23rd November 2016

  23/11/2016

  Cardiff University will play host to this year's Distinguished Lecture Series which will revolve around the topic 'Atoms to Applications for Compound Semi - Conductors.'

  Darllenwch ragor
 7. news image

  From Concepts to Markets Through Collaboration

  11/10/2016

  CoInnovate brings together the world's leading innovators in the spirit of collaboration.

  Darllenwch ragor
 8. news image

  Inaugural Sêr Cymru Postgraduate Conference

  15/09/2016

  Connecting early-career researchers across Wales

  Darllenwch ragor