jump to content

Cyflwyniad

nrn045-light-discussion.jpg

Ein cyllid cyfredol Sêr Cymru yw galluogi'r NRN i barhau fel rhwydwaith, gan ganolbwyntio ar gydweithredu a meithrin gallu yn eu  hardaloedd. Un o'n nodau allweddol yw cysylltu ymchwilwyr a'r gymuned ymchwil peirianneg ehangach i annog cyfleoedd newydd ar gyfer cyllido, gweithio rhyngddisgyblaethol a / neu gyfleoedd masnacheiddio.

Mae Cronfa Catalydd ERNW ar gael i ymchwilwyr mewn peirianneg a gwyddoniaeth a all wneud cais am hyd at £ 1500 tuag at gostau trefniadaeth a chyfleusterau cyfarfodydd a drefnir i alluogi cydweithredu â SAUau eraill yng Nghymru ar bwnc ymchwil posibl sy'n gysylltiedig â'r Rhwydwaith.

Am fwy o wybodaeth >>