jump to content

Arweinir y broses o drosglwyddo ein hymchwil i ddatblygiad gweithgynhyrchu a datblygu cynnyrch gan ein partner diwydiannol – TWI Cyf. Mae'n darparu arbenigedd technegol ar draws amrediad eang o bynciau ac yn darparu profiad o redeg rhwydweithiau ar gyfer diwydiant. Byddwn yn rhedeg cyfres o ddigwyddiadau rhyngwynebu er mwyn cyflwyno ein haelodau i strategaethau datblygiad technegol y prif gwmnïau angori yng Nghymru, a byddant hwythau yn cyflwyno eu harbenigedd ym maes ymchwil. Yna bydd cyfarfodydd dilynol yn cefnogi datblygiad ceisiadau am gyllid ar gyfer prosiectau i sefydliadau megis InnovateUK. Hefyd mae aelodau ein Rhwydwaith yn cael cymorth unigol i helpu i ganfod cwmnïau i fod yn bartneriaid neu i ddatblygu eu hymchwil hyd at lefelau TRL uwch.

 

benefits-to-industry-car.jpg
 


“Bydd y prosiect hwn yn rhoi ‘blwch offer Dylunio’ i IQE a fydd yn caniatáu iddynt gyflawni gofynion eu cwsmeriaid yn hyderus”
Dr Hassan Hirshy, Cymrawd Diwydiant NRN gydag IQE Ccc., gweithgynhyrchwyr llethennau lled-ddargludyddion

 


“Mae gweithio gyda'r Grid Cenedlaethol yn yr adran Strategaeth Gweithredwyr Systemau yn gyfle gwych i ddarganfod safbwyntiau newydd ynghylch materion diwydiannol cyfredol i'm helpu i agor meysydd ymchwil newydd sy'n berthnasol i fy llwybr gyrfa.”
Dr Liana Cipcigan, Secondiad Diwydiannol NRN/Academi Frenhinol Peirianneg gyda'r Grid Cenedlaethol

 


“Synergedd cryf rhwng diwydiant ac academia er mwyn dylunio awyrennau yn effeithiol a chadarn dan ansicrwydd - dyfodol cynaliadwy a dibynadwy ar gyfer hedfan sifil…”
Dr Abhishek Kundu, Cymrawd Diwydiant NRN gydag Airbus.