jump to content

Trosglwyddo Gwybodaeth ac ymgysylltu â diwydiant

Caiff Trosglwyddo Gwybodaeth a gweithgarwch ymgysylltu â diwydiant eu darparu gan Gyfarwyddwr Ymgysylltu â Defnyddwyr a Throsglwyddo Gwybodaeth, wedi'i leoli yn TWI. Gellir crynhoi rôl TWI yn y Rhwydwaith fel un sy'n darparu arbenigedd ar draws ei sylfaen dechnegol , gyda'r profiad o redeg rhwydweithiau a rhygwynebu â diwydiant. Hefyd mae TWI yn gyfryngwr a chyfieithydd, ac mae'n fodlon croesawu myfyrwyr ôl-raddedig, darparu mynediad i gyfarpar i gefnogi prosiectau ymchwil, ac ymgymryd â goruchwylio diwydiannol o fyfyrwyr a phrosiectau PhD. Hefyd bydd TWI yn arwain yr ymarfer fapio a ddisgrifir yn adran 4.

Defnyddir cysylltiadau diwydiannol y partneriaid i sicrhau bod gan y rhaglen ymchwil arfaethedig berthnasedd i'r diwydiant ar gyfer y tymor byr, canolig a hir, bod ganddi gyllid ac arweiniad priodol, a'i bod yn elwa o lwybrau wedi'u targedu i ddatblygu masnachol.

Mapio er mwyn culhau'r ffocws ymchwil

Diffinir cyfeiriad yr ymchwil gan fapio strategol o gryfderau Cymreig cyfredol a meysydd datblygu ar gyfer y dyfodol. Bydd yr ymagwedd ddadansoddi cydweithredol hon yn cynnwys academyddion, cynrychiolwyr o'r diwydiant ac arbenigwyr eraill i ddiffinio'r wyddoniaeth bresennol a gallu technoleg prifysgolion Cymreig, yn meincnodi eu perfformiad yn ôl safonau o safon fyd-eang, ac yn sefydlu galwadau diwydiannol y dyfodol y bydd yn rhaid i weithgareddau Rhwydwaith eu diwallu .

Caiff yr ymarfer fapio ei hailadrodd ym mlynyddoedd tair a phump er mwyn sefydlu darlun gwrthrychol o'r status quo mewn ymchwil beirianneg a deunyddiau Cymreig ac i alluogi ei datblygiad mewn ffordd sy'n diwallu ac yn gwella dyheadau'r diwydiant.

Canfyddiadau'r mapio cyntaf yw:-

Mae'r broses fapio IfM ar y cyd â chymwyseddau HVM Cenedlaethol y DU wedi darparu cipolwg ar feysydd ymchwil posibl y gallai NRN Cymru ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch (AE&M) eu symud ymlaen.

Haenau Cymwyseddau Cenedlaethol HVM y DU ar gyfer AE&M cyn ystyried y gallu Cymreig yw:

Haen 1

  • Modelu System a Dylunio/Efelychu Integredig
  • Deunyddiau clyfar, hybrid a lluosog
  • Systemau deallus ac electroneg gorfforedig

Haen 2

  • Cynhyrchu, storio a rheoli ynni a diogelwch
  • Dylunio a gweithgynhyrchu ar gyfer cynaliadwyedd a gydol oes
  • Prosesu biotechnoleg, biolegol a bioleg synthetig
  • Awtomatiaeth, mecaneiddio a rhyngwyneb person-peiriant
  • Datblygu a chymhwyso araenau uwch
  • Gweithgynhyrchu siâp rhwyd a bron yn rhwyd

Gydag un deg tri o Gymwyseddau Cenedlaethol HVM y DU heb haenau.

Gellir gweld yr adroddiad llawn here.

Cliciwch yma i weld Prosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth