jump to content

Ynghylch NRN

Mae Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru wedi'i seilio ar y traddodiad cryf hwn o ddyfeisgarwch peirianneg. Rydym yn fenter Cymru gyfan sy'n canolbwyntio ar Beirianneg a Deunyddiau Uwch ac wedi ein hangori gan ein partneriaid academaidd craidd yn y Colegau Peirianneg ym Mhrifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe a'n partner diwydiannol, TWI Cyf. Ein nod yw hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil ac ymgysylltu â diwydiant ar draws sbectrwm eang o heriau peirianyddol. Sefydlwyd y Rhwydwaith yn 2013 â chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac mae'n un o dri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru.

Darllenwch ragor amdanom ni!

Cynyddu ymchwil ym meysydd peirianneg a deunyddiau

Astudiaethau Achos

Cliciwch yma i weld ein hastudiaethau achos

Darllenwch ragor

Buddion i Ddiwydiant

Mae ein hymchwil nifer o fanteision i ddiwydiant. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Darllenwch ragor