jump to content

Cliciwch ar y pinnau isod i gael rhagor o wybodaeth am bob un o'n cysylltiadau byd-eang.

Er bod y Rhwydwaith wedi'i sefydlu yng Nghymru ac yn cael ei lywio gan ymchwilwyr o Gymru, mae ein safbwynt yn fyd-eang a'n nod yw gweithio gyda'r bobl orau yn y maes, ble bynnag y bônt yn y byd.

Mae'r Rhwydwaith yn cefnogi nifer fawr o gydweithrediadau byd-eang trwy ei gronfa Cyfranogwyr, gan ganiatáu i aelodau deithio ledled y Deyrnas Unedig a thramor er mwyn treulio amser gyda thimau ymchwil a diwydianwyr sy'n bartneriaid.

Allwedd

Cysylltiad Diwydiant

Cysylltiad Academaidd

Featured Projects